Test med tre färger från er profil

VicApta

Test med tre färger

VicApta hjälper dig med Controlling & Ekonomistyrning

Behöver ditt företag hjälp med ekonomistyrning & controlling? Våra controllers ger dig underlag för att styra ditt företag på rätt väg. Vi analyserar och rapporterar verksamhetens siffror och tar fram strategier för öka kvalitet och lönsamhet.

Vi ger er större chans att lyckas

För att kontrollera och styra en verksamhet krävs det mätning och uppföljning. Med rätt uppsättning kan ditt företag få fram viktig information som hjälper dig att styra ditt företag. Att ha kontroll på sin verksamhet ger ökat förtroende hos styrelse, samarbetspartners och inte minst banker.

VicApta har kompetensen

Behöver du en controller med god analytisk förmåga, som kan förmedla informationen till organisationen och vara ett bollplank till chefer, styrelse eller andra beslutsfattare? VicApta har möjlighet att hjälpa dig inom en rad olika områden, exempelvis:

  • Stöd till verksamhet/ledningen i strategiska och operativa frågor
  • Bolagsstruktur, finansiering och tillväxt
  • Resultatuppföljning, analys och nyckeltal
  • Produktkalkylering
  • Styrning och kalkylering av investeringar
  • Budget- och prognosarbete
  • Effektivisering av ekonomiprocessen
  • Internkontroll
VicApta

Din trygga konsultpartner

Ekonomistyrning & Controlling - Tillvägagångssätt

VicApta har konsulter med relevant erfarenhet och expertis som snabbt kan sätta sig in i din verksamhet. För att du ska få rätt person på rätt plats genomför vi en analys i syfte att säkerställa att du får en konsult som uppfyller just ditt behov.

Självklart jobbar vi med kontinuerlig uppföljning för att kvalitetssäkra och se till att både konsult och uppdragsgivare är nöjda.

KONTAKT

VD
Erik Förlin: 070-532 14 80
Grundare & Affärsutvecklare
Birgitta Fahlkvist: 072-535 56 44
Affärsområdeschef Verksamhetsstyrning
Erik Lindgren: 073-806 29 74
Affärsområdeschef Redovisning & Lön
Carina Wikström: 072-529 68 99

E-post: info@vicapta.se
Integritetspolicy

HITTA HIT

Adress:
VicApta AB, Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås