Controlling & Ekonomistyrning

Controlling & Ekonomistyrning

VicApta hjälper dig med Controlling & Verksamhetsstyrning

Behöver ditt företag hjälp med ekonomistyrning & controlling? Våra controllers ger dig underlag för att styra ditt företag på rätt väg. Vi analyserar och rapporterar verksamhetens siffror och tar fram strategier för öka kvalitet och lönsamhet.

Vi ger er större chans att lyckas

För att kontrollera och styra en verksamhet krävs det mätning och uppföljning. Med rätt uppsättning kan ditt företag få fram viktig information som hjälper dig att styra ditt företag mot uppsatta mål. Att ha kontroll på sin verksamhet ger ökat förtroende hos styrelse, samarbetspartners och inte minst banker.

Mot uppsatta mål

Via lämpliga nyckeltal skapar vi oss en nulägesrapport och sätter upp en målbild som är motiverande och styrande. För att nå fram presenterar vi effektiva tillvägagångssätt och strategier. Utifrån controlling och verksamhetsstyrning hjälps vi åt att ta projektet i mål, utan att ett område utvecklas på bekostnad av något annat.

VicAptas breda kompetens

Behöver du en controller med god analytisk förmåga, som kan förmedla informationen till organisationen och vara ett bollplank till chefer, styrelse eller andra beslutsfattare? VicApta har möjlighet att hjälpa dig inom en rad olika områden exempelvis:

  • Stöd till verksamhet/ledningen i strategiska och operativa frågor
  • Bolagsstruktur, finansiering och tillväxt
  • Resultatuppföljning, analys och nyckeltal
  • Produktkalkylering
  • Styrning och kalkylering av investeringar
  • Budget- och prognosarbete
  • Effektivisering av ekonomiprocessen
  • Internkontroll

Nya infallsvinklar

Våra Konsulter har en lång och bred erfarenhet som har gett dem en stor verktygslåda från liknande uppdrag. Med nya ögon på plats kommer nya vinklar och en mer objektiv syn. Kanske har ni fastnat i gamla hjulspår utan att veta om det? Om du vill kommer vi gärna med förslag och tankar kring hur ni kan effektivisera och kvalitetssäkra era processer.

Sammanfattning & dokumentation

Vi tycker om att gå i mål med våra projekt. När vi är klara innebär det ofta att någon annan ska ta vid. Vi ser till att projektet är noggrant sammanfattat och dokumenterat samt att manualer nns på plats för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Ekonomistyrning & Controlling - Tillvägagångssätt

VicApta har konsulter med relevant erfarenhet och expertis som snabbt kan sätta sig in i din verksamhet. För att du ska få rätt person på rätt plats genomför vi en analys i syfte att säkerställa att du får en konsult som uppfyller just ditt behov. Självklart jobbar vi med kontinuerlig uppföljning för att kvalitetssäkra och se till att både konsult och uppdragsgivare är nöjda.

Nyfiken på vad VicApta kan göra för dig?

KONTAKT

VD
Erik Förlin: 070-532 14 80
Grundare & Affärsutvecklare
Birgitta Fahlkvist: 072-535 56 44
Affärsområdeschef Konsult
Erik Lindgren: 073-806 29 74
Affärsområdeschef Redovisning & Lön
Carina Wikström: 072-529 68 99

E-post: info@vicapta.se
Integritetspolicy

HITTA HIT

Adress:
VicApta AB, Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås