Redovisning

Ann-Charlott Werneholm
Ann-Charlott.Werneholm@vicapta.se , 072-858 88 55

Anna Schultz
anna.schultz@vicapta.se , 070-274 80 30

Anne-Li Segerberg
anne-li.segerberg@vicapta.se , 073-716 14 46

Anton Wallgren
anton.wallgren@vicapta.se , 072-716 01 09

Axel Elveljung
axel.elveljung@vicapta.se , 072-716 14 72

Jenny Häggkvist
jenny.haggkvist@vicapta.se , 072 – 529 68 99

Karin Widén Johansson
karin.widen.johansson@vicapta.se , 070-369 00 66

Kim Barklund
kim.barklund@vicapta.se , 076-142 54 13

Sofi Nilsson
sofi.nilsson@vicapta.se , 073-747 11 22

Monica Allared
monica.allared@vicapta.se , 070-834 23 33

Ledning

VD – Erik Förlin
erik.forlin@vicapta.se, 070-532 14 80

Grundare och Affärsområdeschef Konsult – Birgitta Fahlkvist
birgitta.fahlkvist@vicapta.se, 072 – 535 56 44

Affärsområdeschef Redovisning och Lön – Annika Ekström
Annika.Ekstrom@vicapta.se, 076-142 55 17

Konsult Verksamhetsstyrning

Esteban Ruiz
esteban.ruiz@vicapta.se , 073-555 14 60

Malin Lundgren
malin.lundgren@vicapta.se , 072 – 202 89 22

Sara Boberg
sara.boberg@vicapta.se , 072-716 14 76

Rickard Jerndahl
rickard.jerndahl@vicapta.se , 076-142 54 14

Erik Lindgren

erik.lindgren@vicapta.se , 073-806 29 74

Lön

Ann-Charlott Hotti
ann-charlott.hotti@vicapta.se , 072-381 93 48

Jennie Widestrand
jennie.widestrand@vicapta.se , 073 – 023 15 87

Linda Haglund
linda.haglund@vicapta.se , 072 – 716 14 83

Sandra Lindgren
sandra.lindgren@vicapta.se , 070-329 05 61

Terhi Fredriksson
terhi.fredriksson@vicapta.se , 070 – 550 85 23

Maria Forslund
maria.forslund@vicapta.se