Controlling & Verksamhetsstyrning

VicApta hjälper dig med Controlling & Verksamhetsstyrning.

Controlling. För att kontrollera och styra en verksamhet krävs det mätning och uppföljning. Med rätt uppsättning kan ditt företag få fram viktig information som hjälper dig att styra ditt företag mot uppsatta mål. Att ha kontroll på sin verksamhet ger ökat förtroende hos styrelse och inte minst banker och andra samarbetspartners.

Tillsammans med dig väljer vi ut lämpliga nyckeltal som är motiverande och styrande, med syfte att med ett effektivt tillvägagångssätt uppnå ditt företag strategier och uppsatta mål. Utifrån controlling och verksamhetsstyrning hjälps vi åt att säkerställa företagets måluppfyllelse, så att ett enskilt område inte utvecklas på bekostnad av något annat.

Behöver du en controller med god analytisk förmåga, som kan förmedla informationen till organisationen och vara ett bollplank till chefer, styrelse eller andra beslutsfattare? VicApta har möjlighet att hjälpa dig inom olika områden exempelvis:

  • Stöd till verksamhet/ledningen i strategiska och operativa frågor
  • Bolagsstruktur, finansiering och tillväxt
  • Resultatuppföljning, analys och nyckeltal
  • Produktkalkylering
  • Styrning och kalkylering av investeringar
  • Budget- och prognosarbete
  • Effektivisering av ekonomiprocessen
  • Internkontroll
Ekonomistyrning

Nyfiken på vad VicApta kan göra för ditt företag?

KONTAKTA OSS