Verksamhets- & Processutveckling

Använder er verksamhet affärssystemet som ett dagligt verktyg? Finns det förbättringsmöjligheter i era befintliga processer? Vi på Vicapta säkerställer att ni utnyttjar affärssystemets fulla kapacitet och därigenom få möjlighet till framåtriktad ekonomisk styrning och beslutsunderlag. Vi hjälper er även att kartlägga befintliga processer för att identifiera de förbättringsområden som finns. Vi leder er sedan genom det förändringsarbete som krävs för att uppnå önskat resultat.

VicApta har möjlighet att hjälpa dig med exempelvis:

  • Projektledning och ekonomisk expertis vid implementation av affärssystem
  • Utveckling och effektivisering av företagets arbetsrutiner och processer
  • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionens arbetsrutiner och processer såsom
    • Automatisera flödet av leverantörsreskontra
    • Automatisera flödet av kundreskontra
    • Automatisera flödet av lönehantering, tidrapportering

Nyfiken på vad VicApta kan göra för ditt företag?

KONTAKTA OSS