VicApta

Vi utvecklar ditt företag och gör det mer lönsamt!

På VicApta arbetar affärskonsulter med bred erfarenhet och hjälper dig som företagare med ekonomisk styrning, redovisning, löneadministration samt interims- och projektuppdrag.

Våra tjänster är kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade – vi arbetar ständigt med att utveckla bättre lösningar och rutiner för dig som kund. Vi växer med våra kunder och genom nära och personligt samarbete hjälper vi dig att utveckla ditt företag och öka din lönsamhet.

Din konsultpartner för vinnande styrning

Våra Tjänster

Verksamhets- & Processutveckling

Utifrån er vision och strategi kartlägger vi förbättringsområden för att er verksamhet skall få ut maximal affärsnytta ur ett affärssystem. Vi säkerställer alltid att vår leverans till kund sker med digitala verktyg för att få ett automatiserat flöde.

Controlling & ekonomistyrning

För att kontrollera och styra en verksamhet krävs det mätning och uppföljning. Vi tar fram viktig information som hjälper dig att styra ditt företag mot uppsatta mål.

Redovisning

Med fokus på högt systemutnyttjande och bred erfarenhet inom redovisning kan vi avlasta hela eller delar av din redovisningsfunktion.

Lönehantering

Låt oss hjälpa dig med dina löner – för en tryggare och mer kostnadseffektiv lösning. Lön kan vara ett komplext område och vi stödjer dig hela vägen.

Interims- & projektuppdrag

VicApta har konsulter med relevant erfarenhet och expertis som snabbt kan sätta sig in i din verksamhet.

Nyfiken på vad VicApta kan göra för ditt företag?

KONTAKTA OSS