Varför välja oss?

Varför välja oss?

Mer tid för er kärnverksamhet

Att driva ett framgångsrikt företag kräver tid, engagemang och fokus. Genom att överlåta ansvaret för ekonomifunktionen frigörs tid och resurser som ni istället kan lägga på att utveckla er kärnverksamhet och stärka er konkurrenskraft.

VicApta kan hantera hela eller delar av företagets ekonomifunktion, på plats hos dig eller på vårt kontor. Hos oss nns kunniga konsulter med en bred kunskapsbas som kan anpassa sig och hjälpa er utifrån era unika behov. Våra konsulter har erfarenhet i allt från redovisning, lönehantering, HR, affärssystemsutveckling, varumärkesuppbyggnad och verksamhetsutveckling till att se helheten, förstå nyckeltal, leverera ekonomiska rapporter och säkra analyser.

Under fliken våra tjänster kan du läsa mer.

Ökad flexibilitet och proaktivitet

Dagens föränderliga marknadsklimat skapar ett allt större behov av exibilitet hos organisationer och företag. VicAptas olika avtalslösningar gör att uppdragens omfattning kan skalas både upp och ner beroende på förändringar i omvärlden och ditt företags utveckling och behov. Det medför att ditt företags resursutnyttjande blir bättre, vilket i sin tur leder till lägre kostnader.

Kompetenstillskott

Alltefter att era förutsättningar förändras kan ert behov av våra tjänster variera. Vi gör det enkelt att anpassa kostymen efter ert nuläge. På så sätt slipper du sitta med stora kostnader om produktiviteten oväntat går ner under en period. På samma sätt kan vi snabbt växla upp vid en expansion och ni slipper tappa farten eller att nyttja dyra tillfälliga lösningar.

Vi är alltid uppdaterade

Vicapta erbjuder ditt företag tillgång till kunniga konsulter med bred kunskapsbas och spetskompetens. Vi har kvalitetssäkra och effektiva arbetsprocesser som stöds av moderna affärssystem.

Enklare kontroll och styrning

För att kontrollera och styra en verksamhet krävs det att mätning och uppföljning. Vi på VicApta kan kontinuerligt tillhandahålla rapporter innehållande information från balans- och resultaträkningen, diagram och specika nyckeltal. Dessa rapporter är tydliga, lättillgängliga och hjälper dig att dra egna slutsatser och göra bedömningar om verksamheten.

Ständiga förbättringar

Vicapta hjälper dig som företagare och kund med att utveckla smartare lösningar och bättre rutiner, allt genom ett nära och personligt samarbete.

Vi kombinerar djup kompetens inom de tjänster som vi erbjuder med ambitionen att ständigt utveckla oss själva och våra tjänster.

Tillsammans med bra beslutsunderlag och säkra analyser kan vi ge råd om hur ditt företags processer och rutiner kan förbättras samt vilka eventuella utvecklingsmöjligheter som nns.

Engagerade medarbetare

Vi som jobbar på VicApta har bred erfarenhet och brinner för det vi gör. Vi erbjuder alla våra medarbetare utbildning och kompetensutveckling för att garantera hög effektivitet och produktivitet i alla våra tjänster. Det handlar inte om att öka tempot, utan främst om att arbeta smartare.

Nyfiken på vad VicApta kan göra för dig?