Varför välja oss?

Mer tid för er kärnverksamhet

Att driva ett framgångsrikt företag kräver tid, engagemang och fokus. Genom att överlåta ansvaret för ekonomifunktionen frigörs tid och resurser som ni istället kan lägga på att utveckla er kärnverksamhet och stärka er konkurrenskraft. VicApta kan hantera hela eller delar av företagets ekonomifunktion, på plats hos dig eller på vårt kontor. Hos oss finns kunniga konsulter med en bred kunskapsbas som kan anpassa sig och hjälpa er utifrån era unika behov. Våra konsulter har erfarenhet i allt från redovisning, lönehantering, HR, affärssystemsutveckling, varumärkesuppbyggnad och verksamhetsutveckling till att se helheten, förstå nyckeltal, leverera ekonomiska rapporter och säkra analyser. Under fliken våra tjänster kan du läsa mer.

vinnande ekonomisk styrning
Ständiga Förbättringar

Ökad flexibilitet och proaktivitet

Dagens föränderliga marknadsklimat skapar ett allt större behov av flexibilitet hos organisationer och företag. VicAptas olika avtalslösningar gör att uppdragens omfattning kan skalas både upp och ner beroende på förändringar i omvärlden och ditt företags utveckling och behov. Det medför att ditt företags resursutnyttjande blir bättre, vilket i sin tur leder till lägre kostnader.

Kompetenstillskott

Vicapta erbjuder ditt företag tillgång till kunniga konsulter med bred kunskapsbas och spetskompetens. Vi har kvalitetssäkra och effektiva arbetsprocesser som stöds av moderna affärssystem.

vinnande ekonomisk styrning
vinnande ekonomisk styrning

Enklare kontroll och styrning

För att kontrollera och styra en verksamhet krävs det att mätning och uppföljning. Vi på VicApta kan kontinuerligt tillhandahålla rapporter innehållande information från balans- och resultaträkningen, diagram och specifika nyckeltal. Dessa rapporter är tydliga, lättillgängliga och hjälper dig att dra egna slutsatser och göra bedömningar om verksamheten.

Ständiga förbättringar

Vicapta hjälper dig som företagare och kund med att utveckla smartare lösningar och bättre rutiner, allt genom ett nära och personligt samarbete. Vi kombinerar djup kompetens inom de tjänster som vi erbjuder med ambitionen att ständigt utveckla oss själva och våra tjänster. Tillsammans med bra beslutsunderlag och säkra analyser kan vi ge råd om hur ditt företags processer och rutiner kan förbättras samt vilka eventuella utvecklingsmöjligheter som finns.

Ständiga Förbättringar
vinnande ekonomisk styrning

Engagerade medarbetare

Vi som jobbar på VicApta har bred erfarenhet och brinner för det vi gör. Vi erbjuder alla våra medarbetare utbildning och kompetensutveckling för att garantera hög effektivitet och produktivitet i alla våra tjänster. Det handlar inte om att öka tempot, utan främst om att arbeta smartare.

Nyfiken på vad VicApta kan göra för ditt företag?

KONTAKTA OSS