Varför outsourca?

VicApta

Outsourca dina ekonomifunktioner

Funderar du på att outsourca dina ekonomifunktioner?

Genom att outsourca hela eller delar av ditt företags ekonomifunktioner, kan du koncentrera sig på det du kan bäst och dra nytta av våra specialistkunskaper. Du får en trygg och personlig lösning anpassad för att avlasta dig och dina medarbetar och öka er lönsamhet.

Du bestämmer själv om du vill ha hjälp på plats eller från vårt kontor på Kopparbergsvägen 8 i Västerås.

Fördelar med Outsourcing

Utökad kontroll

Med egen ekonomiavdelning riskerar du att en väldigt viktig funktion är bunden till en eller ett fåtal personer på ditt företag.

Hos oss finns alltid en back-up vid sjukdomar och ledighet. Vi skräddarsyr en lösning för just din verksamhet med tydlig ansvarsfördelning och tidsplan och du bestämmer hur du vill få dina rapporter och vad de ska innehålla.

Din personliga kontakt jobbar proaktivt för att undvika överraskningar och öka er lönsamhet.

Flexibla lösningar

Alltefter att era förutsättningar förändras kan ert behov av våra tjänster variera. Vi gör det enkelt att anpassa kostymen efter ert nuläge. På så sätt slipper du sitta med stora kostnader om beläggningen ändras.

På samma sätt kan vi snabbt växla upp vid en expansion och ni slipper tappa farten eller att nyttja dyra tillfälliga lösningar.

Alltid uppdaterade

Våra experter är alltid uppdaterade på de senaste lagarna och reglerna. Vi arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera vårt arbete och du slipper inköp, uppdateringar och utveckling av IT-lösningar.

Utöver din personliga kontakt har du tillgång till en rad experter inom uppdragets område.

Kostnadseffektivt

Tack vare moderna lösningar digitaliserar och automatiserar vi dina flöden och gör hanteringen enklare och mer kostnadseffektiv. Det leder till ett bättre nyttjande av resurser och du betalar endast för hjälpen du behöver. Självklart erbjuder vi alltid ett fast pris.

Vi erbjuder outsourcing inom:

  • Redovisning
  • Lönehantering

Outsourca dina ekonomifunktioner ihop med oss på VicApta. Vi är din lokala och trygga konsultpartner i Västerås och Mälardalen.