Våra roller

Verksamhetsutvecklare

Våra uppskattade verksamhetsutvecklare hjälper våra kunder att hitta lösningar på sina utmaningar och att se nya möjligheter för att skapa förbättringar och tillväxt. De arbetar med verksamhetsutveckling för både stora och små företag och leder kunden genom det förändringsarbete som krävs för att uppnå önskat resultat. Antingen en bit på vägen eller genom hela utvecklingen, från vision och målbild till införande och utvärdering.

Ambitionen är att leverera tjänster med mervärde och hög kvalitet som skapar rätt förutsättningar och motiverar kunden att effektivisera och utveckla sina bolag för att nå god lönsamhet.

Våra konsulter inom verksamhetsutveckling arbetar med bland annat processutveckling, kvalitetsledning, LEAN samt HSE-frågor. Teamet har mycket bred erfarenhet, ofta som tidigare chef eller ledare, och en stor verktygslåda från liknande uppdrag, vilket gör att de snabbt kan sätta sig in i kundens verksamhet. Givetvis jobbar de med kontinuerlig uppföljning för att kvalitetssäkra och se till att både dem själva och uppdragsgivare är nöjda. Efter avslutat projekt ser de alltid till att noggrant sammanfatta och dokumentera för smidig överlämning och användande.

Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta:
Magnus Hjeltegard, Sales & Recruitment Manager
+46 (0) 700 24 55 90
magnus.hjeltegard@vicapta.se