Kontakt - medarbetare

Vårt team inom
verksamhetsstyrning

Åsa Ekblad

Management consultant

”Jag drivs av att utveckla människor och processer för att tillsammans hitta den bästa lösningen för kunden.

Jag har en gedigen erfarenhet från tillverkning samt service och tjänster, där en röd tråd genom åren har varit fokus på kunden och hur vi tillsammans ständigt kan förbättra verksamheten. Mina erfarenheter har jag förvärvat i olika chefsbefattningar såväl som managementkonsult inom flera branscher.

Jag är en nyfiken person som tar mig an nya uppdrag metodiskt och engagerat, är van att leda i förändring samt skapar förståelse och samsyn i organisationen genom att förespråka tvärfunktionellt arbete.”

Telefon: 073-080 97 93

sushemsida

Susanne Wiik Ekebergh

MANAGEMENT CONSULTANT

”Jag drivs av att utveckla människor, organisationer och processer, alltid med lönsamhet och kundens bästa i fokus. 

Bakom mig har jag lång erfarenhet som chef inom tillverkande industri, främst inom operations. Jag är analytisk och metodisk, med bra blick för vad och hur en verksamhet kan förbättras. 

Med stort engagemang tar jag mig an uppdrag som interimschef eller projektledare, inom till exempel verksamhetsutveckling, hållbarhet eller ledarskap/organisation.”

Telefon070-946 5829

Moa Laredius

MANAGEMENT CONSULTANT​

”Med erfarenhet inom förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och projektledning kan jag hjälpa företag med ett helhetsperspektiv och skapa samspel i tvärfunktionella grupper. Tillsammans kartlägger vi ert behov i verksamheten för att utvecklas och skapa rätt förutsättningar för att fortsatt vara ett eftertraktat företag.

Som person gillar jag att utmanas och kan snabbt anpassa mig till en ny grupp och är den som förespråkar förbättring. Genom bra samarbete skapar jag engagemang för uppdraget och ett driv för att få till den bästa lösningen.

Jag hjälper gärna ert företag med att lösa era utmaningar!”

Telefon: 073-806 29 74


Ulrika Oberer

MANAGEMENT CONSULTANT​

”Jag har en gedigen erfarenhet från tillverkande industri och olika chefsbefattningar inom operations. Jag kan hjälpa företag som interimschef eller med olika uppdrag inom verksamhetsutveckling.

Jag är en pragmatisk ledare som drivs av att arbeta med människor över hela organisationen och att skapa engagemang bland medarbetare. Jag är bra på att se helheter, hantera föränderliga miljöer och snabbt anpassa mig till rådande förutsättningar i olika företag. Med stor nyfikenhet tar jag mig an nya uppdrag för att se hur jag bäst kan bidra till förbättring.”

Telefon: 070-699 95 00

Peter Reivell

MANAGEMENT CONSULTANT

”Vi kvalitetssäkrar våra produkter & tjänster för att möta våra kunders förväntningar och utveckla vårt företag!

Jag har 25 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och ISO certifiering från fleraglobala företag i olika tillverkningsbranscher.

Tillsammans analyserar vi nuläget i er verksamhet, processtatus och förbereder ett anpassat förbättringsarbete. Vill ni så hjälper jag till i er förbättringsresa och axlar de roller som ni önskar – utvecklare, utbildare, coach, projektledare, chef.”

Telefon: 073-633 70 55

Axel Elveljung

BUSINESS CONSULTANT

”Jag vill tillsammans med kunden utveckla processer för att hitta den bästa och mest lönsamma lösningen. För mig är det viktigt med kundförståelse och att vara lyhörd för kundens utmaningar och förväntningar. Jag arbetar strukturerat och proaktivt överträffa kundens förväntningar. Som konsult är jag bred med erfarenhet av olika branscher och kan hjälpa kunder inom flertalet områden såsom ekonomi, processutveckling och hr.

Som person är jag energisk och tar mig an nya uppdrag med stor entusiasm. Jag lägger stort fokus på relationsskapande och att regelbundet vårda dessa. Kontakta mig om ni vill utveckla er verksamhet samtidigt som ni vill ha en konsult som anpassar sig väl till just erat team.”

Telefon: 076-142 54 13

Erik Wallander

MANAGEMENT CONSULTANT​

”I rollen som konsult trivs jag med att hjälpa företag med att lösa utmaningar i verksamheten och processer för att utvecklas och bli än mer lönsamma. Detta genom såväl djupgående dataanalyser som förändringsledarskap.

Min bakgrund är inom verksamhetsutveckling med flerårig erfarenhet av att jobba med förbättringsarbete som förändringsledare och chef över logistikfunktioner i tillverkande företag. Det jag erbjuder är ett brinnande intresse och kompetens inom förändrings/förbättringsarbete, processutveckling, ledarskap och projektledning.”

Telefon: 070-349 32 70

Anna Schultz

BUSINESS CONSULTANT

”Jag har lång erfarenhet av att driva processutveckling och digital transformation inom standardsystemlösningar. Att arbeta i projektform såväl som i operativa roller där alla kan utvecklas och nå sin fulla potential är där jag trivs bäst.

Jag tillför positiv energi och bidrar till ett prestigelöst arbetsklimat vilket säkerställer både leverans enligt uppsatta mål och förväntad resultat av den genomförda förändringen”

Telefon: 070-274 80 30

Erik Lindgren

MANAGEMENT CONSULTANT​ & controller

”Med bred erfarenhet och kompetens stöttar jag företag som controller, interimschef och med verksamhetsutveckling.

Jag är en nyfiken och metodisk person som alltid strävar efter att hitta praktiskt inriktade lösningar med samarbete som ledord. Min helhetssyn och bakgrund från både stora och mindre bolag hjälper mig att översätta affärsdata och ekonomisk rapportering till en mer lättillgänglig form, vilket kan hjälpa er att fatta välgrundade beslut på alla nivåer i organisationen.”

Telefon: 073-806 29 74

Ledning VicApta

Erik Förlin

VD & Affärsområdeschef
Verksamhetsutveckling

Birgitta Fahlkvist

Grundare och Affärsutveckling

Erik Lindgren

Affärsområdeschef
Ekonomi

Jörgen Forsberg

Affärsområdeschef
Dalarna

Magnus Hjeltegard

Sales & Recruitment Manager

Martin Berg

Teamledare
Lön

VicApta

Din lokala konsultpartner

Om VicApta

VicApta är en konsultverksamhet med expertis inom verksamhetsutveckling, controlling / ekonomistyrning, redovisning och löneadministration som levererar uppdrag hos kund eller på eget kontor.