Lönehantering

VicApta

VicApta hjälper dig med lönehantering

VicApta hjälper dig med företagets lönehantering & administration

Lönehantering är en viktig del för varje företag att det verkligen fungerar. Vem hanterar er löneadministration varje månad? Vem ser till att hantering av semester, sjukdom eller uppsägning blir korrekt?

Lönehantering kan vara väldigt tidskrävande och tar energi och fokus från er kärnverksamhet samtidigt som det för medarbetaren är den absolut viktigaste funktionen.

Lönehantering med skräddarsydda lösningar

Trygglönehanteringochtidövertilldinkärnverksamhet​

Trygg lönehantering och tid över till din kärnverksamhet

Vi på VicApta kan hjälpa dig med hela eller delar av ditt företags lönehantering, hos oss finns alltid någon som ser till att löneutbetalningen sker i tid. Tillsammans med dig analyserar vi behovet och tar sedan fram en lösning som passar just ditt företag.

varföroutsourcadinlönehantering

Varför outsourca din lönehantering?

Via din personliga kontakt hos oss får du en trygg och personlig service. Våra lönekonsulter är alltid uppdaterade på de senaste reglerna, lagarna och systemen och hos oss finns alltid en back-up vid sjukdom och ledigheter.

Lönehanteringmedanpassadelösningar​

Lönehantering med anpassade lösningar

Vi utgår från din verksamhet och din vardag och skräddarsyr en löneservice som passar er och avlastar dig och dina medarbetare. Tack vare moderna lösningar automatiserar vi din lönehantering och gör den enklare och mer kostnadseffektiv.

VicApta har möjlighet att hjälpa dig med exempelvis:

 • Hantering av tidsrapporter, reseräkningar, skattedeklarationer
 • Utbetalningar av lön samt utskick av lönebesked
 • Administration av pensioner och försäkringar
 • Översyn av hela eller delar av lönehanteringen
 • Semesterårsskiften samt utredningar av semesterlöneskulder.
 • Tolkning av lagar, regler och avtal
 • Upprätta personalhandböcker samt anställningskontrakt
 • Rådgivning och expertis inom områdets alla delar

Fördelar med att anlita VicApta

 • Vi arbetar med app- och webbaserade program för att du och dina anställda enkelt ska kunna rapportera in tider, reseräkningar och utlägg.

 • Våra digitala och automatiserade lösningar är tidseffektiva och ofta ett billigare alternativ än att ha egen anställd personal för löneadministration.

 • Vi erbjuder också en skräddarsydd rapportering varje månad. Vi automatiserar dina flöden och gör hanteringen enklare och mer kostnadseffektiv.
VicApta-BirgittaFahlkvist
VicApta kan hantera företagets ekonomifunktion, på plats hos dig eller på vårt kontor.

VicApta

VicApta

Kostnadseffektiv lönehantering

Hjälp på plats eller distans

Du väljer själv om du vill ha hjälp på plats eller på distans. Vi har erfarenhet och lösningar till bolag i alla typer av branscher och av alla storlekar. Vi anpassar en löneservice som passar just ert företag och organisation.

Tillgång till en rad experter

Utöver er personliga kontakt har ni tillgång till en rad experter inom uppdragets område.

Fast pris

Självklart kan vi alltid erbjuda ett fast pris på våra lönehanteringstjänster.