Verksamhetsutveckling

VicApta

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper er att hitta lösningar

VicApta hjälper er att hitta lösningar på era utmaningar och att se nya möjligheter för att skapa utveckling och tillväxt. Vi gör verksamhetsutveckling för stora och små företag.

Förändringsarbete för att uppnå önskat resultat

Vi leder er genom det förändringsarbete som krävs för att uppnå önskat resultat. Antingen en bit på vägen eller genom hela utvecklingen, från vision och målbild till införande och utvärdering.

Vi erbjuder bland annat:

Verksamhetsutveckling Lean

LEAN handlar om att arbeta smartare, att skapa mer med mindre insats. Hur kan ditt företag på mest effektiva sätt tillgodose kundbehovet? Vi hjälper er på resan att utveckla och optimera verksamheten med metoder och verktyg enligt LEAN. 

Processutveckling

Behöver du hjälp med processkartläggning? Vi kan hjälpa er att analysera och kartlägga ditt företag, oavsett om det handlar om verkstad eller kontor. 

Vi gör värdeflödesanalyser där värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter kartläggs, förbättringsområden identifieras och processer dokumenteras i processkartor eller SIPOC.

VicaptaVerksamhetsutveckling_edit__web
Vicaptaverksamhetsutveckling_edit_web

Kvalitetsledning

Behöver ditt företag få lite ordning och reda? Vi har erfarenhet som både kvalitetschefer och kvalitetsspecialister och hjälper dig gärna att säkerställa kvalitén i ditt företag.

Vi kan verksamhets- och ledningssystem, med policys, instruktioner och rutiner. VicApta kan hjälpa dig att bygga eller utveckla verksamhetssystemet, för effektiv verksamhetsstyrning eller kanske för en certifiering. 

HSE - Health, Safety and Environment

Vi hjälper dig med kartläggning, utveckling och optimering av företagets HSE-frågor inom arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet. Ofta handlar arbetet om att bygga eller utveckla hela eller delar av ett ledningssystem för HSE. 

Vicaptaverksamhetsutveckling2_web

Tillvägagångssätt

Våra konsulter har en lång och bred erfarenhet som har gett dem en stor verktygslåda från liknande uppdrag, vilket bl a gör att de snabbt kan sätta sig in i er verksamhet.

För att ni ska få rätt person på rätt plats genomför vi en analys i syfte att säkerställa att ni får en konsult som uppfyller just era behov.

Självklart jobbar vi med kontinuerlig uppföljning för att kvalitetssäkra och se till att både konsult och uppdragsgivare är nöjda.

VicApta-BirgittaFahlkvist
Vår ambition är att leverera tjänster med mervärde och hög kvalitet som skapar rätt förutsättningar och motiverar våra kunder att effektivisera och utveckla sitt bolag för att nå god lönsamhet.

VicApta

VicApta

Din trygga konsultpartner

Sammanfattning & dokumentation

Vi tycker om att gå i mål med våra projekt. När vi är klara innebär det ofta att någon annan ska ta vid. Vi ser till att våra uppdrag är noggrant sammanfattade och dokumenterade för smidig överlämning och användande.